תמכו בנו

עמותת יקיר לי פועלת על בסיס מתנדבים וללא  מטרות רווח. כל התרומות מיועדות

.לתמיכה במשפחות ולסיוע במימון טיפולים נפשיים אלטרנטיביים 

:ניתן לתמוך באחת מהאפשרויות הבאות 
 

העברה בנקאית

לחשבון על שם 'יקיר לי (ע"ר)' בבנק המזרחי 20, סניף 454 חשבון מספר 303303

על שם ׳יקיר לי׳ לתיבת דואר 1208, אפרת מיקוד 9043500.

Jgiv בתרומה מקוונת, דרך אתר 

כרטיס אשראי

משלוח המחאה